Orange.

 
Jag vill bara meddela att det är ett par orangea pjucks jag kommer att springa ut i på min studentdag, för som good, old Sinatra sa: "orange is the happiest color".
Allmänt | |
Upp